Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.

 

 

Rok szkolny 2014/2015:

 

- skład Rady Pedagogicznej (imiona, nazwiska, przedmiot nauczania, kompetencje,
  stopień awansu zawodowego, funkcje

 

- regulamin Rady Pedagogicznej

 

- harmonogram dyżurów nauczycieli

 

- harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej (Patrz: OrganizacjaKalendarz roku
  szkolnego)

 

line.gif

 

Rok szkolny 2013/2014:

 

- skład Rady Pedagogicznej (imiona, nazwiska, przedmiot nauczania, kompetencje,
  stopień awansu zawodowego, funkcje (pobierz)

 

- plan lekcji nauczycieli:

 

- plan dyżurów nauczycieli (pobierz)

 

- regulamin Rady Pedagogicznej (pobierz)

 

- harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej (Patrz: Organizacja Kalendarz roku 
  szkolnego)

 


line.gifRok szkolny 2012/2013:

    - skład Rady Pedagogicznej (imiona, nazwiska, przedmiot nauczania,
      kompetencje, stopień awansu zawodowego, funkcje (pobierz)

    - plan lekcji nauczycieli:
     
    - plan dyżurów nauczycieli (pobierz)

    - regulamin Rady Pedagogicznej (pobierz)

   

harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej (Patrz: Organizacja → Kalendarz roku
szkolnego)odpowiada: Małgorzata Ilczuk

wytworzył: Danuta Piątek

wprowadził: administrator

data: 01-10-2014

data: 01-10-2014

data: 02-10-2014Rejestr zmian strony